Yritysesittely

Maa- ja vesirakennus yleisesti
Maarakennus on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkea rakentamiseen liittyvää maansiirtämistä, louhintaa ja aluskasvillisuuden poistoa. Maa- ja vesirakennusala huolehtii kulkuyhteyksien, verkostojen ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta, materiaalituotannosta, kunnossapidosta ja käytön toimivuudesta. Maa- ja kalliomassojen laatu, määrä, hinta ja sijainti vaikuttavat merkittävästi kustannuksiin.

Vesirakennus on maamassojen ruoppausta. Ruoppaus on veden alla olevan maan tai kiviaineksen kaivamista. Ruoppausta tehdään joko vesistön pohjan syvyyden lisäämiseksi tai maa-aineksen nostamista hyötykäyttöön, kuten betonin valmistamiseen ja rakentamiseen. Soravarantojen loppuessa kuivalta maalta, soraa nostetaan myös veden pinnan alta. Vaijerikoneen kanssa maata nostetaan ympäristöystävällisesti, sillä veden alle menevää hydrauliikkaa (öljyttyjä osia) ei ole. Ruoppaus suunnitellaan aina huolellisesti, jotta turhalta ympäristön kuormittamiselta vältyttäisiin.

Jukka Korpi Oy:n toimiala on sorannostoa veden alta 22-250t laahakaivinkoneilla ja tavaraliikenteen kuljetusta.

 

Maa- ja vesirakennus tekstin lähteet:
Ruoppaustyöt ja Juha Tenkanen 2003, Paavo Sarkkinen
Wikipedia 24.3.08
Infra Oy